Endüstriyel Siber Güvenlik farklıdır

Tehditler içinde bazı çakışmalar olabilir ancak ICS ortamlarının siber güvenlik gereksinimleri ile genel iş birimlerinin siber güvenlik gereksinimleri arasında çok büyük farklar bulunur.

Kurumsal ortamlar gizli verileri korumaya odaklıdır; her duruş dakikasının veya hata sayısının önemli olduğu endüstriyel sistemlerde ise en önemli öncelik kesintisiz çalışmadır. Endüstriyel siber güvenliği diğer alanlardan ayıran ve doğru güvenlik tedarikçisiyle çalışmayı bu kadar önemli kılan nokta budur.

  • Süreç

    Hazır bir endüstriyel siber güvenlik mevcut değildir. Bu, aşamalı olarak kullanıma hazır hale getirilerek ilerleyen bir süreçtir.

  • Kişiler

    Yönetimden fabrikada çalışana kadar tüm çalışanların siber güvenlikte bir rolü vardır. Eğitimler ve farkındalık büyük önem taşır.

  • Teknoloji

    KICS programımız, BT ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Hatadan etkilenmeme ve kesintisiz olma özellikleri sayesinde boşlukların olduğu koşullarda çalışabilir.

Whatsapp